Liên hệ

CÔNG TY TNHH KENSIT 

Địa chỉ : 37 Hoa Mai, Phường 2, Phú Nhuận, TP.HCM

Showroom : 42C Hồ Bá Phấn, Quận 9, TP.HCM

Email : kensit@kensit.com.vn

Web: https://kensit.com.vn

Hotline : 0799.101.979

© 2018 thuộc về CÔNG TY TNHH KENSIT.
CÔNG TY TNHH KENSIT